Data diri

NIP       : 195911201986031019

Email   : faizbarchia@unib.ac.id

Pendidikan

S1 : Faperta, UNSRI

S2 : Faculty of Agriculture, Univ. of Sydney

S3 : IPB

Mata kuliah yang diampu

1. Pengelolaan SDA
2. Pengelolaan DAS
3. Pertanian Lestari
4. Kesuburan Tanah dan Pemupukan

Fokus penelitian

1.Peat Soil

2.Daerah Aliran Sungai

Scholar